Konfiskata samochodu. Sprawdź nowe przepisy w 2024

Blog

Konfiskata samochodu. Sprawdź nowe przepisy w 2024

Austria, Litwa, Słowacja, Słowenia, a nawet Włochy i Francja... ☀️ To nie lista kierunków polecanych na wakacje 2024. To kraje, które podobnie jak Polska wprowadziły konfiskatę samochodu pijanego kierowcy! 🚗🍻🍾

Czy w Polsce czeka nas podobny scenariusz? Co to oznacza dla kierowców? W tym artykule dokładnie omówimy nowe przepisy dotyczące konfiskaty samochodu za alkohol. Wyjaśnimy, kiedy może dojść do przepadku pojazdu, jakie są wyjątki od tej reguły i jakie kroki należy podjąć, aby uniknąć utraty auta. 

 

Konfiskata samochodu – od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Tak, to już się stało! Nowe przepisy dotyczące konfiskaty samochodu pijanego kierowcy weszły w życie 14 marca 2024 roku. Oznacza to, że od tego dnia sądy mogą orzekać przepadek pojazdu w przypadku, gdy kierowca prowadzi auto pod wpływem. Krótko mówiąc, każdy kierowca przyłapany na jeździe po spożyciu, musi liczyć się z ryzykiem utraty swojego pojazdu.

Konfiskata samochodu pijanego kierowcy to część nowej ustawy, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i wyeliminowanie problemu nietrzeźwych kierowców. Jeśli zatem wsiądziesz za kółko, mając powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi, nie bądź zdziwiony, że możesz stracić swoje auto. To bardzo bolesne doświadczenie, zarówno dla kierowcy, jak i dla jego portfela. Dlatego warto się upewnić, że zawsze jesteś trzeźwy, gdy wsiadasz za kierownicę. 

Istotne jest, że nowe przepisy nie mają zastosowania do zdarzeń, które miały miejsce przed 14 marca 2024 roku. W takich przypadkach nadal obowiązują stare przepisy, które nie przewidywały możliwości konfiskaty samochodu w Polsce.

Nowe przepisy są bardzo restrykcyjne i mają na celu zniechęcenie kierowców do prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Warto więc o nich wiedzieć i zachować szczególną ostrożność podczas jazdy, aby uniknąć poważnych konsekwencji.

⚠️ Oprócz konfiskaty samochodu, za jazdę pod wpływem alkoholu grożą też inne surowe kary, takie jak:

 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat,
 • grzywna w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł,
 • kara pozbawienia wolności do 3 lat.
 • 15 punktów karnych.

Konfiskata samochodu pijanego kierowcy – na jakich zasadach przebiega?

Nowe przepisy dotyczące konfiskaty samochodu po alkoholu wprowadzają dwa rodzaje przepadku pojazdu:

 • Sąd zawsze orzeka przepadek pojazdu, jeśli kierujący miał we krwi co najmniej 1,5 promila alkoholu niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy, czy też nie.
 • Sąd może orzec przepadek pojazdu, jeśli kierujący spowodował wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub jest recydywistą (czyli popełnił przestępstwo polegające na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości po raz drugi w ciągu 5 lat).

Możliwe będzie odstąpienie przez sąd od orzeczenia przepadku, w sytuacji, kiedy nie doszło do wypadku oraz jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

W obu przypadkach przepadek pojazdu może orzekać tylko sąd.

Policja tymczasowo zajmuje samochód na okres do 7 dni, następnie zaś prokurator zabezpiecza pojazd, a dopiero sąd obligatoryjnie orzeka przepadek samochodu. Decyzja o przepadku jest podejmowana w ramach postępowania karnego dotyczącego prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

➡️ Pamiętaj! Przepadek pojazdu dotyczy tylko tego pojazdu, którym kierował pijany kierowca. Nie można orzec przepadku innego pojazdu należącego do tej samej osoby, nawet jeśli jest ona współwłaścicielem samochodu, którym kierowano pod wpływem alkoholu.

Konfiskata samochodu – kto może uniknąć przepadku auta? Wyjątki od reguły?

Nowe przepisy dotyczące konfiskaty samochodu pijanego kierowcy przewidują pewne wyjątki od tej reguły. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach sąd nie orzeknie przepadku pojazdu, nawet jeśli kierujący miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi.

Kto może uniknąć konfiskaty auta?

 • Współwłaściciele pojazdu, którzy nie byli kierowcami i nie wiedzieli o tym, że samochód będzie używany pod wpływem alkoholu.
 • Osoby, które korzystają z pojazdu na podstawie umowy leasingu lub najmu.
 • Pojazdy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile utrata auta grozi pozbawieniem źródła utrzymania.
 • Pojazdy stanowiące jedyny środek transportu dla osoby niepełnosprawnej.

W każdym z tych przypadków osoba zainteresowana musi jednak udowodnić przed sądem, że spełnia określone warunki. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie przepadku pojazdu.

Ważne jest, aby pamiętać, że wyjątki od reguły konfiskaty są rozpatrywane indywidualnie. Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy i może orzec przepadek auta nawet wtedy, gdy dana osoba mieści się w jednym z wyżej wymienionych wyjątków.

Konfiskata samochodu po alkoholu — pijany kierowca nie jest właścicielem auta?

Nowe przepisy dotyczące konfiskaty samochodu pijanego kierowcy dotyczą przede wszystkim sytuacji, w których pojazdem kierował jego właściciel. Jednak co w sytuacji, gdy pijany kierowca nie był właścicielem auta?

W takich przypadkach nowe przepisy przewidują inne rozwiązania. Jeśli samochód należy do osoby trzeciej, na przykład członka rodziny, przyjaciela lub firmy leasingowej, konfiskata samochodu nie jest możliwa. Zamiast tego, wobec nietrzeźwego kierowcy sąd może orzec przepadek równowartości pojazdu. Co to oznacza? W takim przypadku samochód nie zostanie skonfiskowany, jednak nietrzeźwy kierowca, nie uniknie odpowiedzialności i może zostać obciążony karą finansową równą wartości pojazdu. Jest to istotne, z punktu widzenia wypożyczalni samochodów, ponieważ w Polsce znaczna część samochodów jest użytkowana właśnie w ramach leasingu lub wynajmu krótko, średnio i długoterminowego.

Wartość pojazdu będzie ustalana na podstawie:

 • Polisy ubezpieczenia AC (jeśli taka istnieje).
 • Średniej wartości rynkowej pojazdu w dniu popełnienia przestępstwa.
 • Opinii biegłego.

Te surowe przepisy mają na celu wyeliminowanie ryzyka wykorzystywania cudzych pojazdów do jazdy po alkoholu i zwiększenie odpowiedzialności za takie czyny.

⚠️ Oprócz tego nie da się nie zauważyć niesprawiedliwych różnic wynikających z kwoty, która obejmie winnego. W zależności od wartości posiadanego samochodu, jego kara będzie odpowiednio mniejsza lub większa, przy takim samym przekroczeniu prawa.

Konfiskata samochodu w Polsce — największe kontrowersje!

Nowe przepisy dotyczące konfiskaty samochodu w Polsce wprowadzają jasne, acz surowe kryteria, które znacznie zaostrzą kary dla kierowców jeżdżących po spożyciu alkoholu. Celem tych regulacji jest zwiększenie odpowiedzialności kierowców i wyraźne podkreślenie poważnych konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu. Jednakże w niektórych przypadkach pojawiają się dysproporcje „kary”, które mogą być krzywdzące. 

⚠️ Najnowsze prawo jest o tyle kontrowersyjne, że nie obejmuje kierowców zawodowych! Tym, którzy na co dzień wykonują zawód kierowcy, za jazdę pod wpływem alkoholu grozi jedynie kara grzywny powyżej 5000 zł wpłacona na rzecz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Podobnie jest w przypadku kierowania pojazdem służbowym podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Nawet jeśli te są pełnione w stanie nietrzeźwości, kierowca nie podlega konfiskacie pojazdu. W takich przypadkach sąd może nałożyć nawiązkę na rzecz wskazanego wyżej Funduszu.

⚠️ Kolejna nierówność dotyczy kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających. Tych kierujących przepisy konfiskaty auta nie obejmują w ogóle!

Konfiskata samochodu za alkohol – jak chronić swoje auto przed przepadkiem?

Konfiskata samochodu pijanego kierowcy po alkoholu to najpoważniejsza z dotychczasowych konsekwencji, jakie przewiduje polskie prawo. Każdy odpowiedzialny kierowca woli jej uniknąć. Jak chronić swoje auto przed przepadkiem?

 1. Przede wszystkim, nigdy nie siadaj za kierownicą po spożyciu alkoholu.
 2. Jeśli planujesz pić, zawsze wcześniej zorganizuj bezpieczny transport – taksówkę, Ubera, czy poproś kogoś o podwiezienie.
 3. Pamiętaj, że nawet niewielka ilość alkoholu może wpłynąć na Twoje zdolności do prowadzenia pojazdu.
 4. Bierz odpowiedzialność za swój pojazd. Nie udostępniaj kluczyków do swojego samochodu osobom, co do których nie masz pewności, że będą jeździły trzeźwe.
 5. Jeśli jesteś właścicielem firmy i udostępniasz samochody służbowe, wprowadź i egzekwuj surowe zasady dotyczące prowadzenia pod wpływem alkoholu. Regularne szkolenia i kampanie edukacyjne dla pracowników mogą zwiększyć ich świadomość na temat ryzyka i konsekwencji.

Tych kilka prostych zasad, może skutecznie ochronić Twoje auto przed konfiskatą i przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. W tym również Twojego bezpieczeństwa. 

➡️ Więcej o najnowszych regulacjach w prawie drogowym, zarówno tych, które już weszły w życie, jak i tych, które dopiero przed nami, przeczytasz na naszym BLOGU! Sprawdź koniecznie, jakie zmiany w przepisach ruchu drogowego w 2024 roku i bądź bezpieczny na drodze z Kaizen Rent!

Komentarze (0) Pokaż komentarze

Czysty tekst

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki