Kolizja drogowa – czym różni się od wypadku i stłuczki?

Blog

Kolizja drogowa – czym różni się od wypadku i stłuczki?

Wypadek, stłuczka, kolizja drogowa. W życiu codziennym często używamy tych słów naprzemiennie. Nie przywiązujemy większej wagi do ich definicji i rozróżnienia znaczeń. W rzeczywistości jest to bardzo istotne z punktu widzenia prawa i odpowiedzialności karnej. Od prawidłowej klasyfikacji zdarzenia będzie zależało to, jak należy się zachować w miejscu zdarzenia. Dziś dowiemy się, czym jest kolizja drogowa, a co to jest wypadek? Sprawdzimy, jakie są podstawowe różnice między kolizją a wypadkiem oraz stłuczką a kolizją. Podpowiemy też, jak należy się zachować w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia?

Każdy uczestnik ruchu drogowego czy to kierowca, czy to pieszy, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność, dbając o bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym. Dlatego zostań z nami i poznaj swoje prawa i obowiązki na drodze. Zaczynamy!

 

Co to jest kolizja drogowa?

Kolizja to nie wypadek drogowy. Kolizją nazywamy zdarzenie drogowe spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym. Ponadto za kolizję można uznać jedynie zdarzenie, w którym żaden z jego uczestników nie nie poniósł śmierci oraz nie odniósł obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia powyżej 7 dni.

Innym słowy można powiedzieć, że zdarzenie drogowe, które nie zostało zakwalifikowane jako wypadek, to kolizja. W świetle kodeksu karnego kolizja jest wykroczeniem. 

Kolizja drogowa – przyczyny i skutki

Następstwem zdarzenia drogowego, które nazwiemy kolizją, są jedynie straty materialne. Kolizja to zdarzenie skutkowe, np. uszkodzenie pojazdów, budynku, urządzeń drogowych — chodzi raczej o mienie niż o zdrowie czy życie uczestników. 

 • Jakie kroki należy podjąć w przypadku kolizji drogowej?

Uczestnicy kolizji drogowej mogą, ale nie muszą wzywać na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy policji. Należy to zrobić wówczas, gdy kierowcy nie potrafią ustalić sprawcy zdarzenia, a na miejscu nie ma żadnych świadków, którzy mogliby rozstrzygnąć spór. Jeśli zaś nie ma wątpliwości co do winnych kolizji, wystarcz spisać stosowne oświadczenie sprawcy kolizji. Z tak sporządzonym na miejscu zdarzenia dokumentem, należy następnie zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej, celem roszczenia odszkodowania. 

Uczestnicy kolizji mają jednak nie tylko prawa, ale i obowiązki. Jakie obowiązki spoczywają na barkach uczestników stłuczki drogowej?

W przypadku kolizji obowiązkiem jej uczestników jest niezwłoczne usunięcie pojazdów z jezdni. Mogą one bowiem stanowić zagrożenie w ruchu drogowym dla pozostałych uczestników, a tym samym przyczynić się do wywołania kolejnych niepożądanych zdarzeń drogowych.

Bezwarunkowo policję należy wezwać, gdy istnieje przypuszczenie, że w trakcie kolizji doszło do popełnienia przestępstwa. Jeśli na przykład podejrzewamy, iż kierujący, sprawca zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Stłuczka a kolizja

Skoro wiemy już, czym jest kolizja drogowa, jakie są jej konsekwencje i jak powinniśmy się zachować, będąc jej uczestnikiem lub świadkiem, wprowadźmy jeszcze jedno pojęcie: stłuczka. 

 • Co to jest stłuczka? I jakie są jej konsekwencje?

Potocznie mówiąc, pomiędzy „kolizją” a „stłuczką” możemy postawić znak równości. Kolizja to tzw. stłuczka, gdzie nie ma osób poszkodowanych lub ewentualnie uczestnicy są lekko ranni (zadrapania, siniaki itp), a obrażenia nie zagrażają ich życiu, ani zdrowiu. 

Gdy mowa o różnego rodzaju zdarzeniach drogowych często używamy też sformułowań typu karambol i katastrofa drogowa... Czym są? 

Karambol to pojęcie używane potocznie, które nie jest określone w kodeksie karnym. Używamy tego słowa, do opisania zdarzenia, w którym brało udział co najmniej 5 pojazdów. Skoro zatem karambol ma tak poważne skutki, czy możemy określić go mianem katastrofy? Niekoniecznie. Nie każdy karambol zostanie bowiem uznany za katastrofę, gdyż uczestnicy karambolu to nie zawsze osoby ranne lub ofiary śmiertelne. 

Z kolei, według definicji kodeksu karnego, katastrofa to zdarzenie nie tylko drogowe, ale także w ruchu wodnym lub powietrznym zagrażająca życiu, lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Katastrofa zagrożona jest wyższą karą niż spowodowanie wypadku drogowego.  Czym zatem jest wypadek drogowy? Czas to sprawdzić!

Co to jest wypadek i jakie mogą być jego skutki?

Jak czytamy w kodeksie karnym: wypadek drogowy to zdarzenie, w którym co najmniej jeden jego uczestnik odniósł obrażenia ciała, które powodują naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające powyżej 7 dni albo poniósł śmierć. 

Krótko mówiąc, z wypadkiem mamy do czynienia, wtedy, gdy na skutek zdarzenia drogowego oprócz strat materialnych są osoby poszkodowane, biorące udział w zdarzeniu (kierujący, pasażerowie, piesi).

Wypadek drogowy jest znacznie poważniejszy w konsekwencjach od wspomnianej wcześniej kolizji. Spowodowanie wypadku w świetle przepisów kodeksu karnego jest przestępstwem, za który sprawcy grozi kara pozbawienia wolności. 

Maksymalny wymiar kary za spowodowanie wypadku to 3 lata więzienia. Jeśli następstwem wypadku jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu sprawca może trafić za kraty  nawet na 8 lat.

 

 • Jakie kroki należy podjąć w przypadku wypadku drogowego?

Obowiązki uczestnika wypadku drogowego są w przypadku wypadku drogowego dużo bardziej restrykcyjne niż stosowane przy zwykłej stłuczce. Pamiętajmy, za zaniechanie ich wykonania, możemy zostać jako uczestnicy lub świadkowie pociągnięci do odpowiedzialności. 

 1. Wezwij pogotowie i policję, a w niektórych przypadkach również straż pożarną. Pod żadnym pozorem nie próbuj usuwać z jezdni pojazdów, biorących udział w zdarzeniu.
 2. Właściwie oznakuj miejsce zdarzenia trójkątami ostrzegawczymi oraz nie zapomnij o włączeniu świateł awaryjnych w pojazdach uczestniczących w wypadku.
 3. Udziel pomocy poszkodowanym – pamiętaj, że mamy prawny obowiązek udzielenia takiej pomocy. Konsekwencją niepodjęcia pierwszej pomocy przedmedycznej, jest odpowiedzialność karna.

Zgodnie z art. 162 § 1 k.k., kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 1. Jeżeli udzieliłeś pomocy, a na miejscu zdarzenia wciąż nie ma służb ratunkowych, spisz dane personalne świadków wypadku oraz numery rejestracyjne samochodów, których kierujący mogli widzieć, co się stało.

Kolizja a wypadek, jakie są różnice?

Najlepszym usystematyzowaniem wiedzy będzie tabelka, przedstawiająca różnice i czynniki wspólne dla opisanych w artykule pojęć. Sprawdźmy zatem, jak łatwo odróżnić pojęcia wypadek a kolizja, pamiętając jednocześnie, że stłuczka jest tym samym co kolizja.

 

WYPADEK A KOLIZJA – RÓŻNICE
WYPADEK  STŁUCZKA
 Przestępstwo  Wykroczenie
Są ranni albo zabici  Nie ma rannych ani zabitych
Wezwij karetkę i policję, udziel pierwszej pomocy, 
spisz dane personalne świadków 
Nie musisz wzywać policji, wystarczy spisać oświadczenie sprawcy
Nie usuwaj samochodu z miejsca zdarzenia  Usuń samochód z miejsca zdarzenia

 

WYPADEK A KOLIZJA – PODOBIEŃSTWA
Zabezpiecz miejsce zdarzenia
Wykonaj zdjęcia na miejscu zdarzenia
Podaj swoje dane i numer polisy OC

 

 • Jakie są najczęstsze przyczyny kolizji i wypadków drogowych?

Na koniec sprawdźmy, kto i dlaczego powoduje stłuczki, kolizje i wypadki oraz czy większości z nich można było uniknąć? Jak wynika ze statystyk policyjnych, do najczęstszych przyczyn wszelkiego typu zdarzeń drogowych, zarówno tych poważniejszych w skutkach, jak i tych mniej poważnych, zaliczyć możemy: brawurową jazdę, nieustąpienie pierwszeństwa pojazdu, nadmierną prędkość na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, niedostosowani stylu jazdy do warunków pogodowych panujących na drodze, podejmowanie jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających. 

Często również ogólne zmęczenie organizmu kierowcy, przyczynia się do tego typu niechcianych zdarzeń drogowych, których w najlepszym razie poszkodowane są jedynie pojazdy uczestników. 

Jak zatem widzicie, głównym powodem wszelkich tragedii i nieszczęść na drogach publicznych jest czynnik ludzki. To my kierowcy oraz pozostali uczestnicy ruchu drogowego jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drogach. 

Wszystkim klientom naszej wypożyczalni samochodów oraz pozostałym kierowcom, Kaizen Rent życzy bezpiecznej podróży! Szerokiej drogi!

 

Komentarze (0) Pokaż komentarze

Czysty tekst

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki