W jakich przypadkach warto spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Blog

Oświadczenie sprawcy kolizji - co powinno zawierać?

Pośpiech, rozkojarzenie, złe warunki atmosferyczne... na drodze nie trudno o wypadek. A im więcej użytkowników, tym większe prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia. Polska policja ma ręce pełne roboty, zwłaszcza w newralgicznych momentach roku, jak święta czy długie weekendy. Lista powodów, a raczej tłumaczeń kierowców, nie ma końca. Jednak czy zawsze musimy wzywać policję na miejsce zdarzenia? Czy każda tego typu sytuacja na drodze wymaga interwencji policji? Kiedy wystarczy spisać oświadczenie sprawcy kolizji? 

 

W jakich przypadkach warto spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Na początek warto zastanowić się czym jest tak na prawdę wypadek, a czym kolizja. Na co dzień często używamy tego sformułowania do opisania każdej przykrej sytuacji występującej podczas jazdy samochodem. Tymczasem większość takich zdarzeń określamy mianem kolizji lub stłuczki. Jakie są podstawowe różnice między kolizją a wypadkiem?

 • w kolizji nie ma rannych ani ofiar śmiertelnych, 
 • na skutek kolizji uszkodzenia auta są na tyle nie duże, że pojazd można usunąć z drogi, 
 • do stłuczki nie musimy wzywać funkcjonariuszy policji.  

Kolizja drogowa to zdarzenie dużo mniej poważne niż wypadek samochodowy. Dlatego do stłuczki, nie mamy obowiązku wzywania służb mundurowych. Jeżeli sprawca przyznaje się do winy, a obie strony są zgodne co do przebiegu zdarzeń, możemy sprawę załatwić od ręki, bez udziału policji. Wystarczy spisać oświadczenie sprawcy szkody. 

Kiedy warto sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym ?

Oświadczenie sprawcy kolizji to dokument, który spisują obie strony biorące udział w zdarzeniu drogowym. Zarówno sprawca stłuczki jak i poszkodowany. Uprawnia on do wypłaty odszkodowania z polisy sprawcy na rzecz poszkodowanego. W Polsce ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli popularnie mówiąc OC, jest obowiązkowe dla każdego zarejestrowanego pojazdu. Stąd prosty wniosek, że jeśli doszło do uszkodzenia pojazdu podczas kolizji, zawsze warto spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Dzięki temu jako osoby poszkodowane mamy pisemne potwierdzenie roszczeń. 

Podstawową zaletą tego rozwiązania jest oszczędność czasu. Zwykle takie sytuacje zaskakują kierowców w najmniej odpowiednich momentach. Jeżeli zależy nam na czasie i polubownym rozwiązaniu sprawy, warto skorzystać z opcji spisania oświadczenia. Zaoszczędzi nam to dodatkowego stresu związanego z pojawieniem się policji. Wezwanie mundurowych na miejsce kolizji zawsze budzi zainteresowanie innych uczestników ruchu drogowego i wydłuża formalności. 

Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą sporządzenie oświadczenia o kolizji? Najważniejszą korzyścią dla sprawcy jest uniknięcie mandatu za spowodowanie stłuczki. A co za tym idzie brak kary finansowej oraz zero dodatkowych punktów karnych na koncie. Co zyskuje poszkodowany? Gwarancję wypłaty odszkodowania oraz przyspieszenie likwidacji zaistniałej szkody. 

Co powinno znaleźć się w oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej?

Wszyscy znamy powiedzenie: Polak mądry po szkodzie. W dzisiejszych czasach, mając furtkę w postaci oświadczenia sprawcy kolizji, warto przygotować się na wszelkie wypadki losowe. Przynajmniej te mogące przytrafić się na drodze. W zasobach internetu znajdziemy gotowe wzory oświadczenia sprawcy szkody. Znajdźmy zawczasu odpowiedni dokument, wydrukujmy go i woźmy w samochodzie na wszelki wypadek. Najlepiej w dwóch egzemplarzach.

A jaki dokument będzie odpowiedni? Jakie informacje musi zawierać oświadczenie, by spełnić wymogi ubezpieczyciela?

Co powinno znajdować się w oświadczeniu o zdarzeniu drogowym?
 

Wydrukowany dokument to proste i pewne rozwiązanie. Jednak nie obowiązkowe. Takie oświadczenie możemy sporządzić odręcznie na zwykłej kartce papieru. Pamiętając jednak o pewnych niezbędnych pozycjach, jakie muszą się w nim znaleźć. Jakie informacje należy uwzględnić w oświadczeniu sprawcy kolizji? 

 • datę i miejsce zdarzenia, 
 • opis okoliczności zdarzenia drogowego, 
 • dane z polisy OC pojazdu sprawcy, 
 • dane uczestników zdarzenia oraz pojazdów, które brały udział w kolizji. 

To niezbędne dla ubezpieczyciela informacje, uprawniające nas do roszczenia odszkodowania.

Data i miejsce zdarzenia nie powinny nikomu sprawić kłopotu. W kolejnych punktach musimy pamiętać o szczegółach. Jeśli chodzi o dane teleadresowe to obowiązkowo oświadczenie o kolizji musi zawierać imiona i nazwiska uczestników zdarzenia. Jednak to nie wystarczy. Prawidłowo sporządzony dokument powinien ponadto uwzględnić adres zameldowania/adres do korespondencji, jeżeli są inne oraz numer i serię dowodu osobistego oraz numer, serię i kategorię prawa jazdy, każdej ze stron. 

Podobnie jest, jeśli chodzi o dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Należy uwzględnić zarówno samochód sprawcy jak i poszkodowanego. W oświadczeniu musimy podać też markę i model, numery rejestracyjne, a także informacje o właścicielach aut zgodne ze wpisami w dowodach rejestracyjnych – niezależnie od tego, kto siedział za kierownicą pojazdu podczas kolizji. 

Najwięcej jednak kłopotów sprawia zainteresowanym część opisowa. Rozłóżmy ją zatem na czynniki pierwsze. Jest bowiem równie istotna jak część zawierająca niezbędne dane. Przede wszystkim dokument jasno powinien określać, kto jest sprawcą kolizji. Dlatego nie warto w oświadczeniu używać form bezosobowych typu: zdarzyło się, doszło do, czy miało miejsce. Piszmy jasno i konkretnie, krótkimi zdaniami, żeby czytający oświadczenie ubezpieczyciel nie miał problemów ze zrozumieniem. Co poza miejscem godziną i datą kolizji wpisać w części opisowej? Dokładny opis przebiegu zdarzenia, to podstawa. Powinien być ustalony między stronami i wskazywać sprawcę. Napiszmy jak doszło do zdarzenia z uwzględnieniem znaków drogowych oraz przepisów, do których nie zastosował się sprawca. Dodatkowo można również sporządzić szkic wraz z mapką. Następnie przechodzimy do skutków zdarzenia, czyli opisujemy uszkodzenia pojazdu poszkodowanego, uszkodzenia pojazdu sprawcy oraz informację, czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty znajdujące się podczas stłuczki w pojazdach: jeśli tak, to w jakim stopniu, np.:  telefon, kamera czy przewożony laptop. 

Jeżeli mamy to szczęście i są świadkowie zdarzenia, także należy ich ująć w oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej. Wówczas obowiązkowo podajemy ich dane wraz z ich podpisami. To dla nas, jako poszkodowanych dodatkowe zabezpieczenie, w sytuacji gdy sprawca stłuczki w trakcie likwidacji szkody zmieni zdanie i wersję wydarzeń zawartą w oświadczeniu.

➡️ Pamiętaj. Każdy dokument musi być zwieńczony podpisem. Także oświadczenie o kolizji. Podpisy uczestników stłuczki drogowej: zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego muszą być czytelne.

Oświadczenie sprawcy kolizji spisane. Co dalej?

Dla wielu kierowców wszelkie zdarzenia drogowe należą do sytuacji stresujących. Tym bardziej, jeśli wcześniej nie mieliśmy podobnych zdarzeń. Jakie dalsze kroki powinniśmy powziąć, po spisaniu oświadczenia sprawcy kolizji? Zawsze watro wykonać też dokumentacje fotograficzną zdarzenia oraz uszkodzeń samochodu, które powstały na skutek kolizji. Zdjęcia mogą okazać się przydatne podczas likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. Kolejny krok to zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Możemy to zrobić pisemnie - tradycyjną drogą pocztową, telefonicznie oraz przez stronę www. W ostatnim wypadku możemy zgłoszenie wysłać mejlem. Jednak najprościej i najszybciej skorzystać z formularza zgłoszenia szkody - większość ubezpieczycieli udostępnia taką opcję, gdyż znaczenie przyspiesza ona postępowanie. 

➡️ Ważne. Na zgłoszenie ubezpieczycielowi likwidacji szkody mamy 3 lata. Po upływie tego terminu roszczenie się przedawnia. Warto to jednak zrobić możliwie jak najszybciej po kolizji. 

W jakich sytuacjach oświadczenie sprawcy szkody nie spełni swojej roli i trzeba wezwać policję?

Oświadczenie sprawcy szkody nie spełni swojej roli, jeśli nie będzie chęci dogadania się po obu stronach. Nikogo siłą nie zmusimy do podpisania oświadczenia o kolizji. Jako poszkodowani w zdarzeniu drogowym nic nie zdziałamy, jeśli sprawca nie będzie chciał się przyznać do winy. W takiej sytuacji warto zdecydować się na wezwanie policji, by funkcjonariusze drogówki pomogli nam rozstrzygnąć spór. Nie bój się zadzwonić na policję. W przypadku wystąpienia kolizji drogowej, powiadomienie służb nie może zostać uznane jako nieuzasadnione wezwanie policji. Interwencja policji będzie uzasadniona również w przypadku, gdy nie jesteśmy pewni kto zawinił. Szczególnie, gdy żaden z kierowców nie posiadał kamery samochodowej w momencie zdarzenia. 

Kiedy jeszcze oświadczenie sprawcy kolizji nie wystarczy i należy zadzwonić na 997 lub 112?

 • gdy w zdarzeniu drogowym są ranni lub ofiary śmiertelne, 
 • gdy na miejsce kolizji zostały wezwane inne służby ratunkowe, jak pogotowie czy straż pożarna,  
 • gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku lub kolizji, 
 • gdy istnieje podejrzenie, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
 • gdy sprawca kolizji nie posiada niezbędnych dokumentów do spisania oświadczenia, 
 • gdy uszkodzone pojazdy stanowią poważne zagrożenie w ruchu drogowym i sami nie jesteśmy w stanie ich usunąć. 

Interwencja policji, chociaż wydłuża formalności, często skraca spory. Sprawca kolizji, który nie był skory do negocjacji, zmienia zdanie w obliczu argumentów funkcjonariuszy. Z pomocy służb mundurowych warto też skorzystać, gdy w zdarzeniu drogowym bierze udział auto z wypożyczalni samochodów. Będziesz mieć spokojniejszą głowę, że wszystkie formalności niezbędne przy roszczeniach, zostaną dopięte na ostatni guzik.  

Jakich błędów nie popełnić, sporządzając oświadczenie o kolizji?

Przed przystąpieniem do spisywania oświadczenia sprawcy szkody należy najpierw usunąć uszkodzone pojazdy z drogi, tak by nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Dopiero potem przystąpić do negocjacji ze sprawcą i wspólnego spisywania oświadczenia o kolizji. Nie warto też zapominać o zrobieniu zdjęć. Pamiętaj, że nawet po spisaniu dokumentu sprawca kolizji, może na etapie likwidacji szkody zmienić zdanie. Zrobione na miejscu stłuczki fotografie będą stanowić zabezpieczenie w dalszym postępowaniu. Równie przydatne są nagrania z wideorejestratora. Pamiętaj też o świadkach. Na miejscu kolizji warto zachować zimną krew. Rozejrzyj się na spokojnie czy ktoś nie widział zdarzenia i nie zechce dla Ciebie poświadczyć. 

Aby oświadczenie o stłuczce było skuteczne, musi być uzupełnione prawidłowymi i aktualnymi danymi. Jak sprawdzić, czy sprawca kolizji ma ważne ubezpieczenie OC? Można to zrobić zdalnie na stronie www.ufg.pl w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Więcej o tym jak sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone pisaliśmy na naszym blogu. Sprawdź konieczne skuteczne sposoby.

➡️Pamiętaj! Bardzo podobnym dokumentem do oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, jest formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Jednak ten drugi nie stanowi przyznania się do odpowiedzialności przez sprawcę stłuczki. Dokument potwierdza jedynie przebieg i tożsamość uczestników kolizji. Tym samym nie upoważnia nas do odszkodowania z OC sprawcy.

Jeżeli artykuł „Oświadczenie sprawcy kolizji - co powinno zawierać?" był pomocny sprawdź: „Kiedy należy się auto zastępcze z OC sprawcy?"
 

Komentarze (0) Pokaż komentarze

Czysty tekst

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki