Kobieta przechodzi przez przez zebrę – Co grozi za potrącenie pieszego na pasach?

Blog

Potrącenie pieszego. Co za to grozi? Czy kierowca zawsze jest winny?

🚷 Pieszy kontra kierowca – to nieustanny pojedynek, którego nie potrafią zażegnać żadne normy społeczne, regulacje prawne, ani zaostrzone przepisy. Często nie potrafimy podejść ze zrozumieniem do innego uczestnika ruchu, przez pośpiech, brak uwagi lub złe nawyki. 

Pomimo tej wiecznej wojny statystyki policyjne są optymistyczne. Zmiany w prawie o ruchu drogowym przynoszą efekty. W Polsce notujemy o wiele mniej wypadków z udziałem pieszych. Dzieje się tak od 2021 roku, kiedy to wzięto pieszego pod lupę. To pokazuje, że wspólne działania mogą przynieść pozytywne zmiany. 🚶🔎

Poruszaliśmy już na naszym blogu kwestię pierwszeństwa pieszych na pasach oraz zmian, jakie zostały wprowadzone w rozumieniu tego przepisu. Szczegółowo omówiliśmy obowiązki i przywileje zarówno pieszych, jak i kierowców. Dziś zajmiemy się konsekwencjami, czyli tym, co grozi za potrącenie pieszego na pasach? Czy i na ile zabierają prawo jazdy za potrącenie pieszego? Czy w takiej sytuacji zawsze winę ponosi kierowca? Sprawdzamy to!

 

Potrącenie pieszego — co mówi prawo?

Zasady ruchu drogowego dotyczące pieszych i kierowców są jasne, ale nie zawsze łatwe do zastosowania w praktyce.

Pieszy ma pierwszeństwo na pasach, ale musi on korzystać z niego z zachowaniem należytej ostrożności. Oznacza to, że nie może wtargnąć na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Kierowca z kolei ma obowiązek zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, aby umożliwić im bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy.

Niestety, nie zawsze dochodzi do prawidłowego respektowania tych zasad. Czego rezultatem są wypadki, w których ofiarami najczęściej są piesi.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa obowiązki pieszych i kierowców na drodze. Zgodnie z zapisami tej ustawy, pieszy ma prawo pierwszeństwa przejścia przez jezdnię na wyznaczonych przejściach dla pieszych.

Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.  (art. 13, ust. 1) Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. (art. 13, ust. 1a.)

Oznacza to, że kierowca ma obowiązek zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych, aby umożliwić pieszym bezpieczne przejście.

Potrącenie pieszego – definicja i rodzaje

Potrącenie pieszego to zdarzenie drogowe, w którym pojazd mechaniczny uderza w osobę znajdującą się na drodze. Skutki takiego wypadku mogą być różne, w zależności od prędkości pojazdu, miejsca uderzenia oraz stanu zdrowia pieszego: od lekkiego otarcia po tragiczne w skutkach śmiertelne potrącenie. Kodeks karny przewiduje różne sankcje dla kierowcy za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub śmierć.  W zależności od okoliczności i skutków zdrowotnych dla pieszego  mogą obejmować grzywnę, areszt, ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Rozróżniamy kilka rodzajów potrąceń, klasyfikowanych na podstawie obrażeń, jakie odniósł pieszy.

Średnie i lekkie potrącenie pieszego

To sytuacja, w której pieszy doznaje jedynie drobnych obrażeń, takich jak zadrapania, siniaki czy niewielkie stłuczenia. Takie zdarzenia najczęściej mają miejsce przy niskiej prędkości pojazdu, na przykład na parkingach czy w strefach ograniczonej prędkości. Przykładem może być sytuacja, gdy kierowca nie zauważy pieszego przechodzącego przez parking i uderza w niego przy minimalnej prędkości. Choć obrażenia są niegroźne, zawsze warto wezwać pomoc medyczną i zgłosić zdarzenie odpowiednim służbom.

 • W takich przypadkach kierowca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie drogowe, co wiąże się z mandatem karnym i punktami karnymi lub za nieumyślne spowodowanie wypadku. Wówczas sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności do 3 lat.
 • Poszkodowany pieszy może dochodzić odszkodowania za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji.

 

Potrącenie pieszego bez uszczerbku na zdrowiu

Tego rodzaju potrącenie oznacza, że mimo kontaktu pojazdu z pieszym, osoba ta nie odnosi żadnych obrażeń fizycznych. Może to być przypadek, gdy kierowca zahamuje w ostatniej chwili, a pieszy jedynie straci równowagę, ale nie upadnie ani nie zostanie uderzony. Tego typu incydenty są często wynikiem nagłego hamowania lub nieuważnego wejścia pieszego na jezdnię, ale kończą się szczęśliwie bez szkód na zdrowiu. Mimo braku obrażeń kierowca i pieszy powinni zachować ostrożność i upewnić się, że obie strony są w porządku.

 • Konsekwencje dla kierowcy mogą obejmować mandat karny i punkty karne.
 • Pieszy nie ma podstaw do dochodzenia odszkodowania za urazy fizyczne.

 

Śmiertelne potrącenie pieszego

Śmiertelne potrącenie pieszego to najtragiczniejszy rodzaj wypadku, w którym pieszy traci życie na skutek odniesionych obrażeń. Takie zdarzenia najczęściej mają miejsce przy dużej prędkości pojazdu lub w wyniku bardzo niefortunnych okoliczności, takich jak potrącenie na autostradzie czy w miejscach o słabej widoczności. Przykładem może być sytuacja, gdy pieszy przekracza jezdnię w miejscu niedozwolonym, a nadjeżdżający samochód nie jest w stanie wyhamować na czas. Śmiertelne potrącenia pociągają za sobą poważne konsekwencje prawne dla kierowcy, w tym możliwość postawienia zarzutów karnych, a także długotrwałe postępowania sądowe i wysokie odszkodowania dla rodziny ofiary.

 • Kierowca ponosi odpowiedzialność karną za nieumyślne spowodowanie śmierci, co może wiązać się z karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
 • Rodzina zmarłego pieszego może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Czy kierowca zawsze jest winny potrącenia pieszego?

Czy kierowca zawsze jest winny w przypadku wjechania samochodem w pieszego? To zależy od wielu czynników, w tym od tego, czy pieszy przestrzegał przepisów ruchu drogowego. W niektórych przypadkach kierowca może uniknąć odpowiedzialności, jeśli udowodni, że to pieszy jest winny zdarzenia.

Należy pamiętać, że pieszy również ma obowiązki. Musi on m.in.:

 • Upewnić się, że może bezpiecznie przejść przez jezdnię;
 • Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd;
 • Nie korzystać z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez jezdnię.

Dodatkowo w niektórych sytuacjach pieszy może stracić pierwszeństwo. Dzieje się tak, gdy:

 • Wchodzi na jezdnię w miejscu niedozwolonym;
 • Nagle wbiega na jezdnię;
 • Wyjdzie na jezdnię zza przeszkody.

Warto pamiętać, że nawet jeśli kierowca nie ponosi pełnej odpowiedzialności za wypadek, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że będzie musiał pokryć koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego pieszego.

Potrącenie pieszego na pasach

Potrącenie człowieka na przejściu dla pieszych jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń, jakie może popełnić kierowca. W takich sytuacjach sądy często wydają surowe wyroki, mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych. Co grozi za potrącenie pieszego na pasach? 

Kierowca, który nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu na przejściu, może być ukarany mandatem, punktami karnymi, a w przypadku poważniejszych wypadków — także utratą prawa jazdy na określony czas, a nawet karę pozbawienia wolności. Sankcje za wjechanie w pieszego mogą obejmować również postępowanie sądowe i wysokie kary finansowe. Wyroki sądowe za potrącenie pieszego na pasach często uwzględniają stopień obrażeń pieszego oraz okoliczności zdarzenia.

Potrącenie pieszego poza pasami

W takiej sytuacji odpowiedzialność za wypadek jest dzielona między kierowcą a pieszym. Kierowca musi zachować ostrożność, ale pieszy również ma obowiązek korzystać z drogi z zachowaniem należytej ostrożności.

Potrącenie pieszego, który wtargnął na jezdnię

Potrącenie pieszego, który wtargnął na jezdnię, jest sytuacją bardziej skomplikowaną. Prawo różnie ocenia takie przypadki, biorąc pod uwagę winę pieszego. Jakie konsekwencje ponosi kierowca w takich sytuacjach? 

W przypadku, gdy pieszy wtargnie na jezdnię w miejscu niedozwolonym, prawo uwzględnia możliwość, że to pieszy może być winny zdarzenia. Niemniej jednak kierowca jest zobowiązany obowiązującymi przepisami do zachowania szczególnej ostrożności, nawet w tak szczególnych okolicznościach. Potrącenie pieszego, który wtargnął na jezdnię, może skutkować różnymi konsekwencjami dla kierowcy, zależnie od tego, czy można udowodnić jego winę lub współwinę.

Winę ponosi pieszy, gdy wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonymbył pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Co grozi za potrącenie pieszego na pasach?

W świetle polskich przepisów kierowca ponosi odpowiedzialność za tego typu zdarzenia i musi liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi – od mandatu po odebranie prawa jazdy, a nawet pobyt w więzieniu. Jak długo może trwać zakaz prowadzenia pojazdów? Czy istnieją okoliczności łagodzące? Odpowiadamy!

Potrącenie pieszego – na ile miesięcy zabierają prawo jazdy? 

Konsekwencje prawne dla kierowcy:

 • Mandat i punkty karne – za wjechanie w pieszego na „zebrze” wynosi do 2500 zł oraz od 10 do 15 punktów karnych. Na kwotę mandatu składa się:
  • 1500 zł za wymuszenie pierwszeństwa na pasach,
  • 1000 zł na spowodowanie zagrożenia na drodze.
 • Odebranie prawa jazdy – na określony czas, szczególnie w przypadku potrącenia pieszego, prowadząc pojazd po spożyciu alkoholu.
  • bez ofiar śmiertelnych – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat
  • z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią innej osoby – dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 • Postępowanie sądowe – w sytuacjach, gdy wypadek spowodował średnie, ciężkie obrażenia lub śmierć pieszego. Wyroki sądowe mogą obejmować kary pozbawienia wolności: 
  • za nieumyślne spowodowanie wypadku do 3 lat.
  • za nieumyślne spowodowanie śmierci od 6 miesięcy do 8 lat.
 • Odszkodowania cywilne – kierowca może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego pieszego lub jego rodziny. Poszkodowany może domagać się zwrotu kosztów za leczenie, rehabilitację, transport do placówki medycznej oraz opiekę (w przypadku niesamodzielności poszkodowanego).

Jak unikać potrącenia pieszego?

Jakie kroki można podjąć, aby zminimalizować ryzyko takich zdarzeń jak potrącenie człowieka? Przede wszystkim warto znać przepisy. Pamiętaj, nieznajomość prawa niezwalania Cię z odpowiedzialności, za Twoje czyny — stare przysłowie, ale aktualne do dziś. 😉 Każdy kierowca powinien wiedzieć, w jakich sytuacjach obowiązuje pierwszeństwo pieszych na przejściu, a kiedy to Ty jako osoba kierująca pojazdem, jesteś uprzywilejowany. 

Dodatkowo przepisy ruchu drogowego zobowiązują każdego kierowcę, nie tylko pieszego, do zachowania szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza w pobliżu tzw. zebry. Kierowca powinien być przewidujący również wobec pieszych i umieć odczytywać zamiar przejścia przez jezdnię. 

Dobrym motywatorem do przestrzegania zaostrzonych przepisów są kary w postaci mandatów i punktów karnych. A te nie są małe, gdyż ich wysokość wzrosła wraz ze zmianą przepisów. 

Według nowego taryfikatora mandatów i punktów karnych, który obowiązuje od stycznia 2022 roku, kara za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach wynosi 1500 zł i 15 punktów karnych (3000 zł w warunkach recydywy)!

Weź też pod uwagę fakt, że w starciu z 3,5-tonowym pojazdem człowiek ma niewielkie szanse wyjść cało, tym bardziej dziecko lub osoba starsza. 

Co jeszcze możesz zrobić, by uniknąć wjechania w pieszego?

 1. Zachowaj odpowiednią prędkości jazdy,
 2. Zadbaj o dobrą widoczność podczas jazdy samochodem,
 3. Unikaj rozpraszaczy takich jak telefon komórkowy czy głośna muzyka.

Pieszy kontra kierowca – Co mówią policyjne statystyki?

Na zakończenie wspólnej drogi, dla zobrazowania skali problemu, garść danych z policyjnych raportów o wypadkach drogowych z udziałem pieszych.

Rok 2023 przyniósł pozytywne zmiany w zakresie bezpieczeństwa pieszych na polskich drogach. Chociaż liczba wypadków z ich udziałem wciąż jest wysoka, odnotowano spadek liczby ofiar śmiertelnych. 

Główne wnioski z policyjnych statystyk:

 • Mniej ofiar śmiertelnych: W 2023 roku na polskich drogach zginęło 1 893 osoby, co oznacza spadek o 0,2% w porównaniu z rokiem 2022. Niestety, wciąż co 28. ofiara śmiertelna wypadku to pieszy.
 • Potrącenia na przejściach: Najwięcej wypadków z udziałem pieszych (54,3%) ma miejsce na przejściach dla pieszych. W 2023 roku na „zebrach” zginęły 132 osoby, a 2 658 zostało rannych.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa: To wciąż jedna z głównych przyczyn tragedii na pasach. W 2023 roku z powodu nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu doszło do 1 537 wypadków, co oznacza wzrost o 607 zdarzeń w porównaniu z rokiem 2022.
 • Wina pieszych: Chociaż kierowcy ponoszą największą odpowiedzialność za wypadki z udziałem pieszych, to i piesi nie są bez winy. W 2023 roku spowodowali oni 1 007 zdarzeń, w których zginęło 206 osób, a 820 zostało rannych. Do najczęstszych błędów pieszych należą: wchodzenie na jezdnię przed nadjeżdżającym pojazdem, przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych i wchodzenie na jezdnię przy czerwonym świetle.

Statystyki pokazują, że poprawa bezpieczeństwa pieszych wymaga zaangażowania zarówno ze strony kierowców, jak i pieszych. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych, a piesi muszą korzystać z dróg z rozwagą i odpowiedzialnością. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i wzajemny szacunek to klucz do zmniejszenia liczby tragedii na polskich drogach.

🚗 Jako nowoczesna wypożyczalnia aut czujemy się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo użytkowników naszych pojazdów. Dlatego też misją naszej firmy jest edukacja w zakresie przepisów ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy. Śledzimy na bieżąco zmiany prawne, wyjaśniamy skomplikowane zagadnienia i dzielimy się radami, jak odpowiedzialnie poruszać się po drogach publicznych. Zaglądając na naszego bloga, zawsze znajdziesz dawkę sprawdzonych informacji, które pomogą Ci zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Razem możemy stworzyć bezpieczniejsze drogi!

Komentarze (0) Pokaż komentarze

Czysty tekst

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki