Lista zmian obowiązująca kierowców od 2022 roku

Blog

Lista zmian obowiązująca kierowców od 2022 roku

Kierowców w 2022 roku czeka spora rewolucja. Warto byłoby się do niej przygotować, poznając nowe przepisy drogowe i korzystając z cennych porad dla młodych kierowców. Już wiemy, że wyższe lub zaostrzone mandaty obowiązują od 1 stycznia 2022. Na wejście w życie pozostałych poczekamy jeszcze kilka miesięcy. Jakie nowe przepisy drogowe zostaną wprowadzone od przyszłego roku? Sprawdziliśmy!

Nowe przepisy drogowe 2022 – wyższe mandaty

To jedna z największych zmian i jednocześnie najbardziej dotkliwa dla kierowców. Radykalne nowe przepisy drogowe 2022 dotyczą wzrostu maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe. Sąd może na kierowcę nałożyć grzywnę w wysokości nawet do 30 tys. zł, podczas gdy dotychczas mogła ona wynieść nie więcej niż 5 tys. zł. Dlaczego obserwujemy aż tak wysoki wzrost? Wynika to z obserwacji przepisów w innych krajach. Tam, gdzie grzywny są wyższe, tam bezpieczeństwo na drodze większe i poziom zagrożenia na drodze wyraźnie mniejszy. Nowe przepisy drogowe nawiązują ponadto do wysokości grzywny w postępowaniu mandatowym. Może ona wynieść do 5 tys. zł, a jeżeli będzie to wykroczenie, to do 6 tys. zł. 

Zmiany w przepisach drogowych dotkną też tych, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości. Dotychczas za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h mandat wynosił od 200 do 300 zł, jednak od tego roku nie jest to już aktualne. Takie wykroczenie skutkować może grzywną w wysokości 800 zł. Co więcej, nie jest to uzależnione od miejsca przekroczenia dopuszczalnej prędkości, a więc czy odbyło się to w obszarze zabudowanym czy poza nim. Celem zaostrzenia kar jest zdyscyplinowanie kierowców, a także zdecydowane ograniczenie wypadków i niebezpiecznych incydentów na drodze. 

Większą ochronę otrzymają z kolei piesi. Jeżeli kierowca względem pieszego zachowa się nieprawidłowo, to będzie go to kosztowało ponad 1,5 tys. zł. Co rozumiemy pod pojęciem „nieprawidłowego zachowania”? Jest to m.in. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Jak wynika z nowych przepisów drogowych 2022, większa jest też kara za wyprzedzanie. Niestosowanie się do zakazu to grzywna w wysokości minimum 1 tys. zł. Jeżeli takie wykroczenie będzie miało miejsce w ciągu 2 kolejnych lat, to mandat wyniesie 2 tys. zł. 

Rząd skoncentrował się też na nietrzeźwych kierowcach. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających kosztować będzie kierowcę grzywnę w wysokości minimum 2,5 tys. zł. To również podlega karze aresztu. Tak więc wśród porad dla młodych kierowców, jak i generalnie wszystkich nie powinno zabraknąć tych dotyczących niewsiadania za kierownicę nawet po niewielkiej ilości alkoholu. 

A co z brakiem prawa jazdy? Jest to dokument potwierdzający, że faktycznie posiadamy umiejętności i kwalifikacje do prowadzenia pojazdu. Jeżeli w momencie kontroli służb nie będziemy go posiadać (nie będziemy mieć uprawnień, samego dokumentu nie musimy mieć przy sobie), to grozi nam kara aresztu, a nawet ograniczenia wolności. Grzywna w takim przypadku wyniesie minimum 1,5 tys. zł. Dwukrotność kary zapłacą Ci kierowcy, którzy w ciągu 2 kolejnych lat popełnią takie samo wykroczenie. 

Bezpieczniej dzięki zaostrzonym nowym przepisom drogowym ma się zrobić też na przejazdach kolejowych. Spotkać się możemy z objeżdżaniem opuszczonych zapór. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale też niezgodne z obowiązującym prawem. Na przejazdach kolejowych każdego roku dochodzi do setek wypadków, w tym niestety śmiertelnych. Nowe przepisy mają skutecznie zniechęcić kierowców do takich czynów i tym samym zmniejszyć ilość wypadków na przejazdach kolejowych. Za takie wykroczenie zapłacimy teraz minimum 2 tys. zł. 

Wyższe będą też mandaty za spowodowanie kolizji. Grzywna nie będzie teraz niższa niż 1,5 tys. zł. Jeżeli jednak kierowca spowoduje ją pod wpływem alkoholu, zapłaci mandat w wysokości minimum 2,5 tys. zł. Kierowca może jednak wybrać alternatywne dla mandatu rozwiązanie i poddać się karze ograniczenia wolności. Musimy też pamiętać, że takie samo wykroczenie w ciągu kolejnych dwóch lat będzie nas kosztowało odpowiednio 3 tys. zł i 5 tys. zł.
 

Porady dla początkujących kierowców w kwestii punktów karnych

Kierowcy boją się punktów karnych i czasem zwyczajnie wolą zapłacić wyższy mandat, niż dorzucić do kolekcji kolejnych kilka punktów karnych. Zgodnie z nowymi przepisami drogowymi usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego będzie uzależnione od uregulowania mandatu. Obecnie punkty karne kasują się po roku. Czas ten zostaje wydłużony do 2 lat, licząc od dnia zapłaty grzywny. 

Nowe przepisy drogowe przewidują dla kierowców również więcej punktów karnych za wykroczenia. Za te największe będzie można dostać nawet 15 punktów karnych, podczas gdy teraz maksymalnie było ich 10. To, co się jednak nie zmienia, to limit punktów karnych, wciąż będzie można ich dostać 24. Młodzi kierowcy, mający prawo jazdy krócej niż rok tych punktów mogą otrzymać mniej, ponieważ 20.
 

Niższe składki dla kierowców jeżdżących bezpiecznie

Składki OC muszą płacić wszyscy właściciele pojazdów. Ich wysokość jest bardzo różna, uzależniona jest od danych technicznych auta i wieku pojazdu, a także lat posiadanych przez kierowcę prawa jazdy. Jak dowiadujemy się od Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, stawki za ubezpieczenie będą dostosowane do historii wykroczeń kierowcy. Liczyć się będą otrzymane w przeszłości punkty karne, więc warto przestrzegać nowych przepisów drogowych, aby było ich jak najmniej, najlepiej w ogóle. 

Nowe przepisy drogowe, a łatwiejsze ściąganie mandatów

To kolejne nowe przepisy drogowe, które powinny zainteresować kierowców. Mandaty będzie można już niedługo zdecydowanie łatwiej ściągnąć, co przekłada się na lepiej uszczelniony system prawa ruchu drogowego. Urząd Skarbowy zyska prawo do zaliczenia nadpłaty podatku na poczet właśnie nieopłaconego dotychczas mandatu. Ponadto Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że środki pochodzące z mandatów mają być przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Środki te będą też wykorzystywane przy okazji budowy dróg krajowych, co ma skutkować poprawą bezpieczeństwa poruszania się po drodze. 

Nowe zasady przeglądu pojazdu

Przegląd auta dla niektórych jest stresujący. Pojazd, który nie przejdzie go pozytywnie, nie może zostać dopuszczony do ruchu drogowego. Decyduje o tym jego stan, do którego w niektórych przypadkach Stacje Kontroli Pojazdów mają wątpliwości. Przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów wciąż nadzorować będzie starostwo. Diagności jednak mają podlegać pod Transportowy Dozór Techniczny. 

Zgodnie z nowymi przepisami drogowymi 2022, jeżeli kierowca spóźni się z przeglądem o 30 dni, będzie zobowiązany zapłacić aż dwukrotność stawki. Co ważne, jeżeli przegląd zostanie przeprowadzony maksymalnie 30 dni przed terminem, to termin jego ważności wyznaczony zostanie na rok, licząc od dnia, w którym kończyłaby się jego aktualna ważność. 

Nowelizacja przepisów przewiduje także sesję zdjęciową auta podczas przeglądu technicznego. Diagnosta ma wykonywać zdjęcie pojazdu zgodnie z ustalonym wcześniej schematem. Takie zdjęcia mają być dowodem na to, że przegląd został faktycznie przeprowadzony, a stan pojazdu był taki, jaki został opisany w wynikach. 
 

Nowe przepisy drogowe w Polsce: tablica rejestracyjna przypisana do pojazdu

To bardzo ważna i w opinii wielu klientów niezwykle dobra zmiana. Nowe przepisy drogowe zakładają, że po zakupie używanego samochodu możliwe będzie zachowanie istniejących przy nim tablic rejestracyjnych. Dotychczas konieczne było przerejestrowanie pojazdu oraz zmiana tablic, chyba że sprzedający i kupujący byli z tego samego miasta lub powiatu. Nowe przepisy umożliwią złożenie wniosku o rejestrację pojazdu z uwzględnieniem prośby o zachowanie dotychczasowych tablic i tym samym numeru rejestracyjnego. Zatem niezależnie od tego, z jakiego województwa pochodzi nowy właściciel, będzie mógł jeździć na przypisanych do pojazdu tablicach rejestracyjnych. 
 

Wydanie tablic kosztuje nas najczęściej 80 zł, więc tyle pozostanie w naszej kieszeni. Dodatkowo oszczędzamy 15 zł na nalepce z numerem rejestracyjnym, która musiała znaleźć się na przedniej szybie samochodu. 

Tymczasowe wycofanie pojazdu z ruchu będzie możliwe

To kolejna zmiana, która może przydać się niektórym właścicielom samochodów. Nowe przepisy drogowe w tym zakresie są planowane na 2022 rok, jednak nie ma jeszcze konkretnej daty, kiedy miałyby wejść w życie. Tymczasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczyć będzie tych samochodów, które zostały uszkodzone. Nie będzie można wycofać z ruchu takiego pojazdu, który jest chwilowo nieużywany, ale w dobrym stanie. 

Tymczasowo wycofać będzie można z ruchu samochód wymagający naprawy. Czas ten będzie mógł wynieść od 3 miesięcy do 1 roku. Aktualnie prawo to dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, autobusów i pojazdów specjalnych. 

Aby ponownie przywrócić samochód do ruchu, będzie on musiał przejść przegląd techniczny. Ta możliwość ma na celu ograniczenie kosztów ubezpieczenia pojazdu, dlatego ucieszy wielu kierowców i właścicieli pojazdów. 
 

Nowe przepisy drogowe w Polsce zostały wyraźnie zaostrzone i mają być przestrogą dla kierowców. Przede wszystkim zwiększono mandaty za prędkość, jazdę pod wpływem alkoholu, nieprawidłowe zachowanie względem pieszych, a także jazdy bez prawa jazdy. Wiemy też, że punkty karne będą się zerować dopiero po 2 latach, a także obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące przeglądu technicznego pojazdu.

My życzymy wszystkim kierowcom bezpiecznej jazdy, bez względu czy jadą własnym, czy wypożyczonym w Kaizen Rent samochodem. Szerokiej drogi!

 

Komentarze (0) Pokaż komentarze

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki