Umowa najmu samochodu - na co zwrócić uwagę?

Blog

Umowa najmu samochodu - na co zwrócić uwagę?

Każdą umowę przed podpisaniem należy dokładnie przeczytać – bez względu na to, czy jest to umowa najmu samochodu, czy też mieszkania bądź innej nieruchomości. Decydując się jednak na wydzierżawienie pojazdu, warto wiedzieć, na jakie elementy umowy wynajmu samochodu zwrócić uwagę. Poniżej przedstawiamy kilka zapisów, które powinny się znaleźć w treści dokumentu, ale też te, których obecność trzeba szczególnie przeanalizować.

Umowa najmu samochodu – dlaczego jest ważna i jakie dane powinna zawierać?

Umowa najmu samochodu jest dokumentem, który reguluje prawa i obowiązki najemcy oraz wynajmującego. Jest to dokument, który stanowi dowód w sprawie w przypadku wystąpienia sporów, reklamacji, czy w ostateczności skierowania sprawy na drogę sądową. W zależności czy umowa wynajmu samochodu dotyczy uzgodnień pomiędzy osobami prywatnymi, czy też wynajmującym a przedsiębiorcą, może być wykorzystywana w innych celach. W każdym przypadku jednak umowa najmu samochodu powinna być zawarta w wersji pisemnej, również w wersji elektronicznej. Oczywiście w postaci ustnej jest również ważna, jednak forma pisemna zawiera wszystkie dane.

Jakie informacje powinny się znaleźć w umowie najmu samochodu? Każda osoba zainteresowana zawarciem umowy wynajmu samochodu powinna dokładnie wiedzieć, jakie dane powinny się w niej znaleźć. Ważne, by dokument ten określał strony umowy, tj. komu i przez kogo auto jest wypożyczane. W umowie wynajmu samochodu muszą się znaleźć imiona i nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania, jeśli dotyczy ona osób fizycznych. Jeśli jednak w umowie najmu samochodu znajdują się osoby prawne, to konieczne jest umieszczenie nazwy firmy, numeru REGON i KRS oraz adresu siedziby firmy. Umowa wynajmu samochodu powinna również zawierać szczegółowe informacje na temat wypożyczanego samochodu, tj. wskazywać model i markę auta, numer rejestracyjny, rok produkcji czy też numer VIN.

Umowa wynajmu samochodu – na co zwrócić uwagę?

Optymalnie kiedy każdy paragraf i punkt umowy wynajmu samochodu jest dokładnie przeczytany, przeanalizowany i zrozumiany przez wynajmującego. Wszystkie informacje są ważne – niejednokrotnie jedno zdanie może mieć ogromny wpływ na zasady umowy, stąd też warto być pewnym, że umowa najmu auta jasno określa zasady wynajmu i obowiązki najemcy. Jednak w praktyce, skupiamy się na najważniejszych elementach umowy.

Weryfikując umowę wynajmu samochodu, należy sprawdzić, czy przedmiot umowy zgadza się z faktycznie wypożyczanym. W tym celu warto sprawdzić markę i model pojazdu, numer VIN, stan paliwa czy też stan techniczny samochodu. W przypadku wystąpienia niezgodności należy informację o tym umieścić w treści dokumentu.

Umowa wynajmu samochodu powinna zawierać również informacje na temat ubezpieczenia pojazdu, dobowego kosztu wynajęcia samochodu czy też sposobu regulowania należności. Powinna również zawierać dane na temat miejsca i sposobu zwrotu samochodu czy też możliwości ewentualnego przedłużenia wynajmu lub też skrócenia.

Załącznikiem do umowy najmu auta często są także OWU, czyli Ogólne Warunki Użytkowania przedmiotu wynajmu. Określają one wszystkie zasady, których powinien przestrzegać wynajmujący. Mogą one określać limit kilometrów, możliwość bądź zakaz wyjazdu autem za granicę czy też np. zakaz uczestnictwa w wyścigach. Ważnym elementem dokumentu mogą być również wskazówki odnoście utrzymywania pojazdu w dobrym stanie technicznym, czy czystości poprzez wskazanie np. jakiego rodzaju środków należy używać.

Umowa wynajmu samochodu zawiera szereg danych, można o nie dopytać wypożyczalnię, w każdym momencie doczytać lub jeszcze przed wypożyczeniem samochodu dokładne zapoznać się z jej treścią.

Umowa najmu auta a jej rozwiązanie

Ważną częścią umowy najmu samochodu są zapisy odnośnie możliwości odstąpienia od niej oraz sytuacje, w których wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu. Jest to ważne, gdyż pozwala uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, ale też poniesienia dodatkowych kosztów. W przypadku umowy najmu samochodu od osoby prywatnej, czy też przedsiębiorcy, często w jej treści znajduje się zapis informujący także o możliwości rezygnacji z rezerwacji.  W przypadku wypożyczalni samochodów Kaizen Rent jest to bezpłatne, jeśli nastąpi do 24h przed datą wynajmu. Umowa najmu samochodu powinna zawierać także znaleźć informacje o możliwości wydłużenia czasu wynajmu, tj. sposobu, w jaki można tego dokonać oraz terminu na zgłoszenie wspomnianego.

Każda umowa najmu samochodu od osoby prywatnej musi precyzyjnie określać kwestie formalne i finansowe. Jednymi z elementów, które musi określać umowa najmu auta, są sytuacje, w których istnieje możliwość jej rozwiązania i zatrzymania przez firmę kaucji, kwestie nałożenia kar dodatkowych, czy skorzystania z pomocy Assistance.

Komentarze (0) Pokaż komentarze

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki
Umowa najmu samochodu - na co zwrócić uwagę?

Weryfikując umowę wynajmu samochodu należy sprawdzić, czy przedmiot umowy zgadza się z faktycznie wypożyczanym. W tym celu warto sprawdzić markę i model pojazdu, numer VIN, stan paliwa czy też stan techniczny samochodu. W przypadku wystąpienia niezgodności należy informację o tym umieścić w treści dokumentu.

Umowa wynajmu samochodu powinna zawierać również informacje na temat ubezpieczenia pojazdu, dobowego kosztu wynajęcia samochodu czy też sposobu regulowania należności. Powinna również zawierać dane na temat miejsca i sposobu zwrotu samochodu czy też możliwości ewentualnego przedłużenia wynajmu lub też skrócenia.

Załącznikiem do umowy najmu auta często są także OWU, czyli Ogólne Warunki Użytkowania przedmiotu wynajmu. Określają one wszystkie zasady, których powinien przestrzegać wynajmujący. Mogą one określać limit kilometrów, możliwość bądź zakaz wyjazdu autem za granicę czy też np. zakaz uczestnictwa w wyścigach. Ważnym elementem dokumentu mogą być również wskazówki odnoście utrzymywania pojazdu w dobrym stanie technicznym, czy czystości poprzez wskazanie np. jakiego rodzaju środków należy używać.