Kiedy należy się auto zastępcze z OC sprawcy?

Blog

Kiedy należy się auto zastępcze z OC sprawcy?

Nie każdy poszkodowany w wypadku kierowca wie, że ma prawo uzyskać auto zastępcze z OC sprawcy. Wynika to z konieczności zagwarantowania braku komplikacji w życiu poszkodowanego kierowcy związanych np. z dojazdami do pracy czy koniecznością odwożenia dzieci do szkoły. Kiedy należy się auto zastępcze z OC sprawcy i czy przysługuje w każdej sytuacji? Wyjaśniamy poniżej.

Auto zastępcze z OC sprawcy – jak je uzyskać?

Auto zastępcze z OC sprawcy można uzyskać w przypadku wystąpienia szkody częściowej, jak i całkowitej. Aby jednak je otrzymać, należy spełnić szereg czynności i dopełnić formalności. Chcąc uzyskać auto zastępcze z OC sprawcy, należy udowodnić istnienie potrzeby posiadania pojazdu zastępczego. Kiedy należy się auto zastępcze z OC sprawcy? Wtedy, gdy służy ono właścicielowi uszkodzonego pojazdu do wypełniania codziennych obowiązków np. dojazdów do pracy bądź też w sytuacji, gdy jego brak może doprowadzić do utraty dochodów.

Do otrzymania auta zastępczego z OC sprawcy konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku – oświadczenia, że poszkodowany chce korzystać z zastępczego pojazdu. W takiej sytuacji najczęściej towarzystwo wyraża zgodę na wypożyczenie auta i zobowiązuje się do pokrycia kosztów jego wynajmu. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z auta zastępczego z OC sprawcy nie zwalnia kierowcy z ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, tj. za zakup paliwa, części eksploatacyjnych, wymianę opon czy myjnię. Kiedy jeszcze należy się auto zastępcze z OC sprawcy?

Kiedy przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy?

Zastanawiasz się, kiedy przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy? Poszkodowany może uzyskać auto zastępcze z OC sprawcy, przepisy wyjaśniają, że należy się ono każdemu poszkodowanemu w kolizji lub wypadku. Możliwość uzyskania samochodu zastępczego nie wynika wprost z przepisów – te wymagają jedynie, by towarzystwo ubezpieczeniowe pokryło koszty naprawy szkód. Możliwość skorzystania z auta zastępczego jest pośrednio wskazane w artykułach kodeksu cywilnego i wynika z możliwości ubiegania się o wyrównanie:

 • strat, jakich poniósł poszkodowany,
 • korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby kolizja lub wypadek drogowy nie miały miejsca.

Wielu kierowców zastanawia się, kiedy przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy, ale też na jak długo. Szczegóły odnośni się to do długości możliwości korzystania z auta zastępczego z OC sprawcy zgodnie z przepisami. W  dalszej części artykułu wyjaśniamy, co warto wiedzieć.

Uściślając odpowiedź na pytanie „kiedy przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy”, należy pamiętać, że z opcji tej można skorzystać nie tylko w momencie stwierdzenia szkody częściowej, ale także w momencie stwierdzenia szkody całkowitej. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdzi wystąpienie szkody całkowitej, tj. uzna, że naprawa pojazdu jest niemożliwa zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, poszkodowany uzyska od ubezpieczyciela odszkodowanie, tj. środki pieniężne na zakup nowego pojazdu. W takiej sytuacji, auto zastępcze z OC sprawcy, zgodnie z przepisami przysługuje do momentu wypłaty odszkodowania.

Auto zastępcze z OC sprawcy przepisy – najważniejsze informacje

Poszkodowany może uzyskać auto zastępcze z OC sprawcy, przepisy jasno określają, w jakich sytuacjach jest możliwość skorzystania z opcji, o czym wspominaliśmy powyżej. Zgodnie z nimi, auto zastępcze z OC sprawcy nie przysługuje poszkodowanemu w momencie, gdy jest on w posiadaniu innego, wolnego i nadającego się do wykorzystania pojazdu. Osoby zainteresowane uzyskaniem auta zastępczego z OC sprawcy muszą również przedłożyć dokumentację, na którą składają się:

 • dowód rejestracyjny uszkodzonego samochodu,
 • oświadczenie sprawcy szkody lub notatka policyjna,
 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • dane osobowe sprawcy zdarzenia,
 • numer polisy OC sprawcy oraz dane jego ubezpieczyciela.

Auto zastępcze z OC sprawcy – na jaki okres przysługuje? Wspominaliśmy już, że poszkodowany może z niego korzystać przez określony czas, uzależniony od sytuacji. W przypadku stwierdzenia szkody częściowej tj. oznaczającej, że po usunięciu usterek auto będzie mogło wrócić do użytkowania przez właściciela, auto zastępcze może być użytkowane przez poszkodowanego przez czas naprawy auta. Co równie ważne – w przypadku wydłużenia się terminu naprawy pojazdu wynikającego z różnych powodów, auto zastępcze przysługuje również przez dodatkowy czas. Jeśli jednak wystąpi szkoda całkowita, auto zastępcze przysługuje poszkodowanemu do momentu wypłaty odszkodowania. W zależności od towarzystwa czas ten może być wydłużony np. o 7 bądź 14 dni, jako dodatkowy czas na zakup nowego pojazdu.

Comments (0) Show comments

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

See similar articles